กรอกแบบฟอร์มเพื่อเสนอความช่วยเหลือ

ข้อมูลติดต่อ (เป็นความลับ)

ทางทีมงานจะใช้ติดต่อประสานงานเพื่อการติดต่อขอความช่วยเหลือ โดยหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลติดต่อของท่านต่อบุคคลที่สาม ทางทีมงานจะติดต่อไปเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง

ข้อมูลที่เปิดเผย
ต้องการบริจาค
อุปกรณ์ จำนวน
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ Powered Air Purifying Respirator (PAPR) อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ Powered Air Purifying Respirator (PAPR)

เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2562) ทางทีมงานจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมั่นคงและปลอดภัย จำกัดผู้เข้าถึง และหากต้องการลบข้อมูลของท่านออกจากฐานข้อมูลของเรา ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอลบข้อมูลได้ทุกเมื่อ